Nauka, podobnie jak sztuka, jest twórcza i wzbogacająca. Zapraszamy do zwiedzania wystawy pt. „MIKROKOSMOS”, prezentującej prace wykonane techniką dowolną. Jej autorzy pragną podzielić się efektami swojej naukowo-artystycznej twórczości z szeroką społecznością uczniowską. Dzięki tej wystawie możemy zajrzeć z bardzo bliska w świat komórek, mikrocząstek i atomów. Wiedza i umiejętności zdobyte na przedmiotach przyrodniczych, zwłaszcza na biologii i chemii, pozwoliły na pokazanie świata w pomniejszeniu. Na wystawie zgromadzone zostały modele przedstawiające organella komórek eukariotycznych oraz przestrzenne modele oddające skomplikowaną budowę kwasu DNA. Dzięki zgromadzonym na wystawie plakatom i modelom 3D uczniowie mogą lepiej poznać zagadnienia konfiguracji elektronowej oraz poszerzyć wiedzę z zakresu promieniotwórczości. Wystawa pełni funkcję poglądową, interpretacyjną, opisową i informacyjną.

GRATULUJEMY AUTOROM !!