Dnia 27 lutego 2020 roku o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej Integracyjnej

w Inowrocławiu odbył się kolejny cykliczny Szkolny Konkurs Ekologiczny

dla uczniów klas III i IV .

Celem  konkursu była promocja idei ochrony środowiska

oraz zachęcenie do zdobywania  wiedzy ekologicznej

i rozwijania  zainteresowań przyrodniczych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie,

natomiast zwycięzcom gorąco gratulujemy i trzymamy za Was kciuki

w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym dnia 14 marca 2020 !!!

W Y N I K I

SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 2020

K L A S Y III

I miejsce

Wiktor Jagodziński kl. III c

II miejsce

Sebastian Hoffmann kl. III c

III miejsce

Michał Adamski kl. III c

Dominik Rokwisz kl. III c

W y r ó ż n i e n i a :

Wojciech Zdziebliński kl. III c

Michał Jarzynowski kl. IV b