Dnia 20 września 2019 roku uczniowie klas 1-3 brali udział w akcji Sprzątanie Świata . Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Każdego dnia podejmujmy działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać, ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. To będzie stosowna w praktyce filozofia Zero Waste. Zero Waste oznacza – „zero odpadów”, „zero marnowania”. Jest to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku i zdrowiu ludzkiemu