Podczas lekcji historii, o tematyce II wojny światowej, uczeń klasy VIII c Wiktor Zych, przygotował pamiątki z okresu wojennego swojej Babci. Wiktor szczegółowo omówił każdą z pamiątek rodzinnych. Klasa VIII c, podczas lekcji mogła zapoznać się z oryginalnymi źródłami z czasów wojennych. Szczególne podziękowania dla Babi Wiktora z klasy VIII c, za opisanie wszystkich źródeł i możliwość udostępnienia ich młodszym pokoleniom. Było to wspaniałe przeżycie dla naszych uczniów, którzy mogli zobaczyć m.in. zdjęcia pra pra dziadka z okresu I wojny światowej, dokumenty wystawione przez władze niemieckie w czasie okupacji, dowody osobiste z 1942 roku, świadectwa szkolne, tu uczniowie mogli poznać jakich przedmiotów nauczano w szkole z tego okresu, kartotekę lekarską.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Uczniowie z klasy VIII c wraz nauczycielem historii oraz wychowawcom.