Klasa 2b brała udział w konkursie pt.”Krasnoludkowy Świat” i zdobyła II miejsce. Uczniowie wykonali przestrzenne krasnale
dowolna techniką. Wszystkie prace były piękne i zostały wysoko ocenione.
Z tej okazji zostaliśmy zaproszeni do Galerii Miejskiej w Inowrocławiu na wernisaż wystawy p. Macieja Szymanowicza. W galerii oglądaliśmy min. ilustracje z książki pana Szymanowicza przedstawiające różne sytuacje życiowe w których wszechobecne były krasnoludki. Po obejrzeniu dzieci stwierdziły, że KRASNOLUDKI SĄ NA ŚWIECIE !!!