Uczniowie klas IV-VIII oraz III klas gimnazjum uczestniczyli dzisiaj w spotkaniu z Dyrektorem szkoły p. Alicją Mielcarek. Celem spotkanie było podsumowanie pracy uczniów w pierwszym semestrze. Uczniowie zostali zaznajomieni z osiagnieciami edukacyjnymi poszczególnych klas a także wynikami egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu ósmoklasisty. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na zachowanie młodzieży podczas przerw, przypomniała o czasie w jakim mogą przebywac na terenie szkoly ,a także o bezwzględnym zakazie opuszczaniu terenu szkoły podczas przerw. W czasie spotkanie wręczono szereg nagród laureatom konkursów ,jakie odbyły się w czasie pierwszego semestru. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Życzymy owocnej pracy w II semestrze.