Dzisiaj 14 lutego odbył się apel podsumowujący I semestr nauki uczniów klas 1-3. Pani Dyrektor Justyna Tuchorska omówiła wyniki pracy klas młodszych i przedstawiła nagrodzone dzieci klas trzecich, drugich i pierwszych. Ponieważ nie wszystkie nagrody zostały rozdane, część z nich wręczono dzisiaj. Dokładną listę nagrodzonych można zobaczyć w załączniku. Nagrodzonym uczniom składamy gorące gratulacje. Wszystkich zapraszamy do konkursów w drugim semestrze i życzymy jak najlepszych wyników w zdobywaniu wiedzy.

W załączniku: LAUREACI KONKURSÓW    I  STAN CZYTELNICTWA W KLASACH