W PIĄTEK 7 GRUDNIA 2018R. ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE COROCZNY, MIKOŁAJKOWY KONCERT Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W TYM DNIU ODBĘDĄ SIĘ TRZY UROCZYSTE KONCERTY:

* GODZ.9.00 – NA KONCERT ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ICH RODZICÓW, NAUCZYCIELI. WŚRÓD ZAPROSZONYCH GOŚCI SĄ RÓWNIEŻ M.IN. PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA ORAZ OSOBY ZWIĄZANE Z PRACĄ NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

* GODZ. 11.00 – NA KONCERT ZAPRASZAMY UCZNIÓW Z KLAS 4-7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NAUCZYCIELAMI, MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU, UCZESTNIKÓW I PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W INOWROCŁAWIU.

* JEDNOCZEŚNIE TEGO SAMEGO DNIA O GODZ. 17.00 DZIECI KONCERTOWAĆ BĘDĄ DLA SWOICH KOLEGÓW I KOLEŻANEK – UCZNIÓW Z KLAS 8 ORAZ 3 GIMNAZJUM, ICH NAUCZYCIELI, RODZICÓW, PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ORAZ MIESZKAŃCÓW INOWROCŁAWIA.

KONCERT PRZYGOTOWANY ZOSTAŁ PRZEZ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI NASZEJ SZKOŁY.