12 października 2018 roku odbyła się uroczystość przyjęcia w szeregi szkolnej braci uczniów klas pierwszych. Pierwszaki złożyły ślubowanie przed szeroko zebraną publicznością, którą stanowili starsi koledzy i koleżanki, grono pedagogiczne wraz z dyrekcją szkoły, rodzice i dziadkowie.

Gośćmi specjalnymi byli: Prezydent Miasta Inowrocławia- Ryszard Brejza, Przewodniczący Rady Miejskiej- Tomasz Marcinkowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty- Elżbieta Jardanowska, dyrektorki inowrocławskich przedszkoli oraz  przewodniczący osiedla „Uzdrowiskowe”- Przemysław Siedlewski.

Dla uczniów przyjętych w szeregi uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej  koledzy z klasy trzeciej przygotowali upominki. Uroczystość uświetnił występ uczniów z klasy 2b. Wszystkim nauczycielom i przybyłym gościom złożono życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej  wręczając symboliczny bukiet kwiatów.